28 Mayıs 2021 by tiroidcerrahisi 0 Comments

TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ

Titoid Ultrasonografisi; tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde kullanılan çok değerli bir tanı aracıdır. Guatr, tiroid bezinin çeşitli sebeplerle büyümesine verilen addır. Tiroid bezi boynun hemen ön kısmında bulunan kelebek şeklinde hormon üreten bir bezdir. Tiroid bezi ürettiği hormonlarla vücuda adeta bir pil gibi enerji sağlar. Tiroid hormonlarının normalden fazla salgılandığı hale hipertiroidi, normalden az salgılandığı hale hipotiroidi denir. Hipertiroidili hastalarda aşırı bir hareketlilik, çarpıntı, kalbin hızlı atması, aşırı iştaha rağmen kilo kaybı, sinirlilik, titreme, terleme gibi şikayetlere rastlanırken, hipotiroidili hastalarda hareketlerde yavaşlama, kilo artışı, vücutta su tutulması, ciltte kuruma, kabızlık gibi şikayetler sıktır. Tiroid bezinin ultrasonografisi ve renkli Doppler incelemesi aslında bir bütündür. İkisi birbirinden ayrılmamalıdır. Tiroid ultrasonografisi ile tiroid bezinin boyutları, iç yapısı, nodülolup olmadığı gibi yapısal detaylar ortaya konulmaktadır. TiroidDoppler ile ise tiroid bezinin ne kadar çok kanlandığı, nodül var ise nodüllerin ne kadar çok kanlandığı gibi detaylar araştırılmaktadır. Ayrıca tiroide komşu lenf bezleri, şah damarları, tükürük bezleri de incelenmektedir.

  • Ulaşım ve uygulama kolaydır.
  • Ucuz bir tetkikdir.
  • Radyasyon içermez.
  • Tiroid nodüllerinde ultrason yardımı ile biyopsi yapılması tanı doğruluğunu arttırır.
  • Nodüllerin sayısının ve yerinin saptanmasını sağlar.
  • Nodüllerin yapısı hakkında net bilgi verir. Bazı nodüller katı yani solid, bazıları sıvı içerikli yani kistik, bazıları ise katı ve sıvı karışık yani mikst tipte nodüllerdir.
  • Doppler ile kan akımına bakılarak kanser yönünden nodüller değerlendirir.
  • Ultrasonografide kanser kuşkusu olan nodüller
Mikrokalsifikasyon: Küçük kireçlenme odakları bulgusu yüksek oranda kanser olabileceğini düşündürür (%80) ve bu nodüle mutlaka biyopsi yapılır. Düzensiz kenar: İyi huylu bir nodülün kenarları düzenlidir. Tırtıklı kenarın olması veya kenarlarda şekil bozukluğu yüksek ihtimalle kanser düşündürür. Çevre dokuya yayılma: Nodülde kanser geliştiği zaman tiroid dokusu içine yayılma eğilimi gösterir. Kanserli nodül büyüdüğü zaman da tiroid bezi dışındaki komşu dokulara yayılabilir. Bu bulgular nodülün %100’e yakın kanser olduğunun göstergesidir. Büyümüş lenf bezleri: Boyunda 600 adet lenf bezi vardır. İnfeksiyonda, diş hastalıklarında lenf bezleri büyüyebilir. Ultrasonografi büyüyen lenf bezlerinin iyi veya kötü huylu olup olmadığını gösterir. Tiroid nodüllerine kuşkulu lenf bezi eşlik ediyorsa, bu nodülde çok yüksek kanser kuşkusu vardır. Hipoekojenite: Ultrasonda bir nodül normal tiroid dokusuna göre daha az ekojen yani daha az dalga yansıtıyorsa “hipoekojen” denir. Ancal pekçok iyi huylu nodül de hipoekojendir. Kanser kuşkusu açısından yüksek tanı değeri yoktur. Kalın, düzensiz halo veya halo yokluğu: Nodülün çevresinde resim çerçevesi gibi bir bant vardır. Bu banttaki değişiklik kanser olabileceğini düşündürür. Nodülün şekli: İyi huylu nodül oval şekildedir. Kötü huylu nodül ise daha yuvarlakdır Doppler ile akım: Kötü huylu nodül içerisinde kan akımı daha yüksektir.