28 Mayıs 2021 by tiroidcerrahisi 0 Comments

TİROİD SİNTİGRAFİSİ

Tiroid sintigrafisi, tiroid bezini ve vücudun herhangi bir yerinde fonksiyon gösteren tiroid dokusunu görüntüleyen bir nükleer tıp yöntemidir. Tiroid sintigrafisi tiroid bezinin anatomisi ve fonksiyonu hakkında bilgi verir. Tiroid sintigrafisinde rutin olarak kullanılan radyoaktif maddeler Teknesyum – ve İyot dur. Çok düşük dozda radyoaktif madde kullanıldığı için hiçbir zararı yoktur ancak gebelere sintigrafik tetkik yapılmaz. Tiroid nodülü belirlendiğinde tiroid hormonlarına bakılarak tiroid fonksiyonu belirlenir. Sonraki adım ultrasonografi ile nodüllerin değerlendirilmesi ve kuşkulu nodül varsa iğne biyopsisinin yapılmasıdır. Tiroid sintigrafisi nodül belirlenen her hastada istenmez. TSH düzeyi düşük olan hastalarda hipertiroidnin ayırıcı tanısı için tiroid sintigrafisi istenmelidir. Tiroid sintigrafisinde “soğuk nodül” görülmesi, hastalarda kanser paniği oluşturmamalıdır çünkü iyi huylu nodüllerin %80’i soğuk nodül şeklinde görülür. Tiroid nodülü olan bir hastada TSH düzeyi düşük olduğu zaman sintigrafik inceleme yapılır. Bu inceleme hipertiroidi oluşturabilecek bir nodül/nodüllerin görülmesini sağlar. Ayrıca tiroid sintigrafisi bazen tiroidit hastalıklarının tanısında da istenebilir. Haşimato hastalığında radyoaktif madde tutulumu az iken, Graves gibi zehirli guatr türlerinde tutulum çok fazladır.

Sıcak (hiperaktif) nodüller

Sintigrafide etraf dokuya göre daha yoğun radyoaktif madde tutulumu gösteren nodüllerdir. Tüm nodüllerin %5’ini oluşturur. Tekli veya çoklu toksik guatr da sıcak nodüller görülür. Sıcak nodüller hipertiroidiye neden olabilirler. Her sıcak nodül hipertiroidi oluşturmaz. Kanser riski çok düşüktür.

Soğuk (hipoaktif) nodüller

Sintigrafide etraf dokuya göre radyoaktif madde tutulumu göstermeyen nodüllerdir ve tüm tiroid nodüllerinin %85’ini oluşturur. Tiroidin iyi huylu nodülleri ve tiroid kanserleri soğuk nodül şeklinde görülür. Her soğuk nodül kanser değildir. Soğuk nodüllerde malignite oranı %15-20’dir.

Ilık (normoaktif) nodüller

Sintigrafide nodül dışı doku ile aynı oranda aktivite tutulumu gösterir. Tüm tiroid nodüllerinin yaklaşık % 10’unu oluşturur. Ilık nodüller kanser riski açısından soğuk nodül gibidir.