28 Mayıs 2021 by tiroidcerrahisi 0 Comments

İÇ GUATR (PLONJAN, RETROSTERNAL GUATR)

İç guatr (plonjan guatr, retrosternal guatr)

Boyunda büyüyen guatrın bir bölümünün yıllar içerisinde göğüs boşluğu içine inmesi ile oluşur. Kısa boyunlu kişilerde guatr büyüdüğü zaman boyunda genişleyecek yer bulamayınca, büyümesi göğüs boşluğu içerisine doğru olabilir.

Köprücük kemikleri hizasına kadar inen guatra da iç guatr denir, göğüsün ortasına kadar inen guatra da iç guatr denir. İç guatr göğüs boşluğunun ön veya arka tarafına doğru uzanabilir. Hastaların yarısında bir şikayet yoktur. Nefes darlığı ve yutma güçlüğü görülebilir. Akciğer filminde soluk borusunun sağa veya sola itildiği izlenir. Bazı hastalarda iç guatr soluk borusunu daraltabilir. İç guatr kuşkusu olan hastalarda boyun ve toraks tomografisi ve MR istenir.

Guatrlı bir hastanın muayenesi sırasında, tiroid bezinin alt lobunun ucu ele gelmiyorsa iç guatrdan şüphelenilir. Ultrasonografi ve sintigrafi iç guatr tanısını doğrular. Başka bir nedenle çekilmiş akciğer grafisine dikkatle bakıldığında iç guatrın bulguları görülebilir.

İç guatrın tedavisi cerrahidir. Boyundan yapılan kesi ile genellikle aşağı inen parça çıkarılır. Hastaların %5’inde göğüsün açılması gerekebilir.