28 Mayıs 2021 by tiroidcerrahisi 0 Comments

TİROİD BİYOPSİSİ

Tiroid Biyopsisi Uygulaması – Tiroid Biyopsisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

İnce iğne biyopsisi nedir?

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinin amacı bu nodülün iyi huylu/kötü huylu ayırımının yapılmasıdır. Tiroid ultrasonografisi ile iğne biyopsisi bu ayırımı yapmak için kullanılan “altın standart” bir incelemedir. İğne biyopsisi; nodülün içine enjektör iğnesi ile girilerek hücre çekilmesi ve mikroskop altında incelenmesidir.

Hangi nodüle biyopsi yapılması gerektiği kararı ultrasonografi bulgularına göre verilir. İğne biyopsisinin ultrasonografi eşliği ile yapılması tanı doğruluğunu arttırır. Ultrason olmadan el yardımı ile biyopsi yapılması, yeterli hücre alınamamasına ve kuşkulu yerlerden biyopsi yapılamamasına neden olur. Çünkü bazı nodüllerde sıvı içeriği vardır ve bunların sıvı bölümlerinde yeterince hücre olmadığı için tanı koyulamaz. İğne biyopsisinden hazırlanan camları potologlar inceler. Patoloğun tanı koyabilmesi için alınan materyalde yeterli hücre olması gerekir. Biyopsinin ultrason eşliğinde yapılması yeterli hücre alım oranını arttırır.

Kalın iğne biyopsisi nedir?

Tiroidde kalın iğne (tru-cut) biyopsi çok ender olarak kullanılır, ince iğne biyopsisine üstünlüğü yoktur. Bazı hastalarda tanı koyabilmek için özel boyalar yapmak gerekir. Bu durumlarda tiroid dokusu gerekli olduğu için kalın iğne biyopsisi istenebilir.

Hangi nodüllere biyopsi yapılmalı?

Hipoekojenite, mikrokalsifikasyon, düzensiz sınır, çevre dokulara yayılma, boyunda kuşkulu lenf bezi, halo yokluğu, doppler US ile nodül içi akımın yüksekliği olan nodüllerden biyopsi yapılır.

Boyunda sert nodül, hızla büyüyen nodül, ses kısıklığı, boyun bölgesine radyasyon alan kişilerde biyopsi mutlaka yapılmalıdır.

Biyopsi sonuçlarının yorumu

Selim: iyi huylu nodül anlamındadır

Malign: Habis yani kötü huylu anlamındadır, %95 kanser olma riski vardır. Ameliyat önerilir

Malignite kuşkusu: Habis yani kötü huylu anlamındadır, %85-90 kanser olma riski vardır. Ameliyat önerilir

Önemi belirsiz atipi: %5-15 oranında kanser olma riski vardır. Hasta ile konuşarak ameliyat kararı alınabilir veya 2 ay sonra biyopsi tekrarlanabilir sonuç aynı gelirse ameliyat önerilir.

Foliküler neoplazi: %20-40 kanser riski vardır ameliyat önerilir.

Her biyopsi sonucunun detayları incelenerek tedavi planı yapılır.