Guatr

Guatr Nasıl Teşhis Edilir? Guatr Teşhisi, Guatr Tanısı

Guatr, gözle görülüyorsa tanı direk konulabilir (inspeksiyon). Ancak, bir çok hastada guatr hastalığı dışarıdan görülmez, belli olmaz. Hasta, doktor tarafından elle muayene edilir (palpasyon); bazı hastalarda guatr bu şekilde teşhis edilebilir. Ayrıca, dışarıdan görülen guatr’ın hangi tür olduğunu anlamak ve içinde nodül olup olmadığını görmek için tiroid ultrasonografisi yapılmalıdir. Nodül olsa da olmasa da hastanın tiroid hormonlarının yüksek veya düşük olup olmadığını anlamak için TSH, FT3, FT4 ölçümleri gerekir. Tiroid oto-antikorları (anti-tg, anti-tpo), kalsiyum düzeyi ve ilgili bazı ilave testler yapılmalıdır. Hastada iyot eksikliği olup olmadığının anlaşılması da tedavi için önemlidir; bunun için idrarda iyot ölçümü yapılmalıdır. Hastada, tiroid sintigrafisi mutlaka yapılmalı, nodül varsa bunun fonksiyonu, yoksa da tiroidin fonksiyonu incelenmelidir.

Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığıdır.

Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder.

Halk arasında zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit olarak bilinen hastalık; tıp camiasında toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı olarak ifade edilir; hepsi aynı anlama gelir.

Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir.

Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi, hipotroidizm, tiroit hormon yetmezliği, troit hormon yetmezliği, tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği de aynı hastalığı tarif etmek için aynı anlamda kullanılmaktadır.

Guatr Teşhisinde Kullanılan Testler

Guatr teşhisi için, muayeneden sonra hastadan kan alınır ve FT3, FT4, TSH, Anti-tg, Anti-tpo, iyonize kalsiyum, parathormon, tiroglobulin düzeyleri ölçülür. Ayrıca, idrar numunesi alınıp idrarda iyot düzeyi ölçülür. Daha sonra tiroid ultrasonografisi ve tiroid sintigrafisi yapılır.

http://guatr.ca/