Guatr Atom Tedavisi

Guatr atom tedavisi ‘nde radyoaktif iyot kullanılır.

Tirot kanserlerinde atom tedavisi kullanılmazsa kanserin tekrarlaması ve başka organlara yayılması, lenf düğümlerine gitmesi ve metastaz yapmasi riski artar. O nedenle, atom tedavisi’nin kullanıldığı önemli bir tiroid hastalıgi tiroit kanseridir. Tiroid kanserlerinde önce ameliyat yapılır, tiroit bezi tamamen çıkarılır, tiroit’in çevresindeki lenf düğümleri de çıkarılır. Sonra da yüksek doz atom tedavisi uygulanır. Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olanı haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot RAİ tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot RAİ tedavisini kullanmayı tercih eder.

Hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm; hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi aynı anlamda kullanılmaktadır; aynı şekilde tiroid, troid, tiroit ve troit; guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de aynı anlamda kullanıldığı gibi. Hipertiroidizm (zehirli guatr), çok ciddi bir tiroit hastalığıdır. Hipertiroidi hastalığında kullanılan guatr atom tedavisi; ameliyatsız bir tiroid tedavi yöntemidir. Guatr’ı çok büyük olan bazı hastalarda, önce guatr atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat kullanılır. Graves hastalığı, hipertiroid, zehirli guatr, tiroid nodülü hastalıklarında kullanılan guatr atom tedavisi ‘nin kanser yaptığına dair hiç bir bilimsel bulgu mevcut degildir.

Guatr atom tedavisinde kullanılan radyoaktif iyot ya sıvıdır ya da kapsül halindedir. Kapsül olarak radyoaktoif iyot kullanıldığında, atom tedavisi sonrasında tükürük bezleri daha az zarar görür. Atom tedavisi, tiroid hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir. Zehirli guatr, zehirli guvatr, zehirli guvatır, toksik guatr, toksik guvatr, toksik guvatır, Graves hastalığı, Basedow hastalığı hep aynı anlama sahiptir.

Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığıdır.

Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder.

Halk arasında zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit olarak bilinen hastalık; tıp camiasında toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı olarak ifade edilir; hepsi aynı anlama gelir. Guatr atom tedavisinin en yaygın kullanıldığı tiroid hastalığı zehirli guatr ‘dır.

Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir.

Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi, hipotroidizm, tiroit hormon yetmezliği, troit hormon yetmezliği, tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği de aynı hastalığı tarif etmek için aynı anlamda kullanılmaktadır.

Guatr atom tedavisi, en yaygın olarak hipertiroidizm yani zehirli guatr hastalığında (hipertirodi hastalığında) genellikle düşük doz atom tedavisi olarak uygulanır. Bazı hastalarda, önce guatr atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat yapılabilir.

http://tiroid.ca/guatr-atom-tedavisi/