Atom Tedavisi

Atom tedavisi nedir, ne zaman kullanılır?

Atom tedavisi, tiroid kanserlerinde ve tiroidin kanser olmayan hastalıklarında kullanılır. Tiroid kanserinde yüksek doz atom kullanılır. Tiroidin düşük kanser dışındaki diğer hastalıklarında düşük doz atom tercih edilir.

Atom tedavisi ‘nde radyoaktif iyot kullanılır. Tirot kanserleri’nde atom tedavisi kullanılmazsa kanserin tekrarlaması ve başka organlara yayılması, lenf düğümlerine gitmesi ve metastaz yapmasi riski artar. Tiroid kanserlerinde önce ameliyat yapılır, tiroit bezi tamamen çıkarılır, tiroit’in çevresindeki lenf düğümleri de çıkarılır. Sonra da yüksek doz atom tedavisi uygulanır.

Hipertiroidizm (zehirli guatr), çok ciddi bir tiroit hastalığıdır. Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan atom tedavisi; ameliyatsız bir tiroid tedavi yöntemidir. Guatr’ı çok büyük olan bazı hastalarda, önce atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat kullanılır.   Atom tedavisi, en yaygın olarak hipertiroidizm yani zehirli guatr hastalığında (hipertirodi hastalığında) genellikle düşük doz atom tedavisi uygulanır. Bazı hastalarda, önce atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat yapılabilir.

Kullanılan radyoaktif iyot ya sıvıdır ya da kapsül halindedir. Kapsül olarak radyoaktoif iyot kullanıldığında, atom tedavisi sonrasında tükürük bezleri daha az zarar görür. Atom tedavisi, tiroid hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir. Atom tedavisinden sonra tükrük salgısını artıran bazı tedbirler alındığında tedavi sonrası dönemde tükrük kuruması omayabilir. Bazen de, daha nadir olmakla beraber, tedavi sonrasında göz yaşı kuruması görülebilir.

Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder.

Halk arasında zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit olarak bilinen hastalık; tıp camiasında toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı olarak ifade edilir; hepsi aynı anlama gelir

Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir.

Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

http://tiroid.org.tr/atom-tedavisi/